Jaarafsluiting King Software

Een keer per jaar is het zover, het nieuwe boekjaar moet worden opgestart. Alhoewel dit in King goed geregeld is, vinden veel klanten dit toch spannend. Ze doen het immers slechts één keer per jaar. Een jaar afsluiten in King wil overigens niet zeggen dat er in het oude jaar niet meer geboekt kan worden. Natuurlijk kunt u nog correcties of later binnengekomen facturen opnemen in het vorige boekjaar.

Deze toegevoegde boekingen moeten vervolgens ook terecht komen in het nieuwe boekjaar. Hiervoor sluit u in King niet opnieuw het boekjaar af, maar zoekt u in het huidige boekjaar (menu Diversen) opnieuw aansluiting met het vorige boekjaar. King boekt dan de verschillen in een nieuwe voorlopige boekingsgang van de beginbalans, die een aanvulling is op de reeds bestaande boekingsgang van de beginbalans (de boekingsgang die is ontstaan bij het afsluiten van het boekjaar). Er komen dus geen dubbele gegevens terecht in het nieuwe boekjaar.

U kunt alles stap voor stap nalezen in de PDF die u vindt onder deze link: Afsluiten boekjaar in King.

Op de website van King zijn ook diverse instructievideo's te bekijken: Instructievideo's King.